Työnohjaus, coaching, valmennus
coach, valmentaja
tiimitila.fi
Työnohjaus
Coaching
Koulutus & valmennus

tiimitila.fi

Tiimitila on Peter Peitsalon 2007 perustama yritys, joka tarjoaa työnohjausta, coachingia, valmennuksia sekä coach-koulutuksia. Yrityksen toimipaikka on Espoo ja työskentely tapahtuu joko Helsingin keskustassa tai asiakkaan omissa tiloissa. Erikseen sovittuna työnohjauksia ja coachingia on mahdollista toteuttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Minulla on myös kokemusta verkon välityksellä toteutetuista työnohjaus- ja coachingistunnoista; tästä kannattaa kysyä lisää.

Ota yhteyttä!

Työnohjaus- ja coachingpalvelut

Työnohjaus ja coaching tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia kehittää sekä yksittäisten ihmisten, tiimien että organisaation toimintaa. Se, kumpaa työmuotoa kannattaa hyödyntää, riippuu ensisijaisesti kulloisestakin tilanteesta.

Tutustu työnohjaukseen

Työyhteisön/organisaation kriisien käsittely ja ratkaisu

Erilaiset kriisit ja traumattiset kokemukset ovat uhka niin hyvinvoinnille kuin organisaation toiminnallekin. Tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä negatiivisia vaikutuksia voidaan sekä pienentää että ehkäistä kokonaan.

Johtamisen kehittäminen

Hyvä johtaminen edellyttää osaamista; erinomainen johtaminen sparrausta ja tukea. Johdon työnohjaus auttaa johtajia ja esimiehiä ymmärtämään syvällisesti omaa työtään, organisaation ja sen ihmisten toimintaa sekä itseään niin ihmisenä kuin johtajanakin. Lisäksi johdon työnohjaus tarjoaa toimivan ja laajasti käytetyn keinoin työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Johdon coaching

Coach-koulutukset

30 opintopisteen laajuinen Certified Coach of Leaders and Teams (CCLT) examination® -koulutus antaa vankat teoreettiset ja käytännönläheiset valmiudet johdon ja tiimien coachingiin. Monipuolinen koulutus koostuu lähijaksojen lisäksi itsenäisestä työskentelystä, coaching-harjoittelusta, henkilökohtaisesta coaching supervisionista ja vertaisryhmissä tapahtuvasta oppimisesta.

20 opintopisteen laajuinen Certified Coaching Supervisor (CCS)® -koulutus syventää coachingosaamista ja antaa valmiudet toimia coaching supervisorina. Koulutus antaa myös paljon eväitä työnohjauksen ohjaukseen (TOTO).

Tilaa uutiskirje

Materiaalipankki

Työskenteletkö organisaation kehittämistehtävien parissa? Materiaalipankista löydät tietoa ja välineitä kehittämisen tueksi.

Peter Peitsalo

Työnohjaaja (STOry, master CSLE), sertifioitu työnohjaajien ja coachien kouluttaja (master TSC)

työnohjaaja valmentaja
Profiilini LinkedIn:ssä
peterpeitsalo.fi | lue lisää
Ota yhteyttä:

Peter Peitsalo (STOry, master CSLE, master TSC, CCLT)

040 544 8069

Lähetä sähköpostia