Työnohjaus, coaching, valmennus
coach, valmentaja
tiimitila.fi
Työnohjaus
Coaching
Koulutukset & valmennuspäivät

tiimitila.fi

Tiimitila tarjoaa työnohjausta, coachingia, valmennuksia sekä coach-koulutuksia. Yrityksen toimipaikka on Espoo ja työskentely tapahtuu joko Helsingin keskustassa tai asiakkaan omissa tiloissa. Erikseen sovittuna työnohjauksia ja coachingia on mahdollista toteuttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lisäksi verkon välityksellä on mahdollista järjestää työnohjaus- ja coachingistuntoja; tästä kannattaa kysyä lisää.

Ota yhteyttä!

Työryhmille

ryhmätyönohjaus, ryhmäcoaching

Ryhmätyönohjausta

Työyhteisöjen ja asiantuntijaryhmien mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan omaa työtä tai tiimin toimintaa on ensiarvoisen tärkeää työn laadun, tuloksellisuuden ja myös työhyvinvoinnin kannalta. Ryhmille ja työyhteisöille kohdennettu työnohjaus tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Lue lisää!

Tiimicoachingia

Tiimicoaching lisää kykyä ottaa ryhmän ja sen jäsenten potentiaali käyttöön. Ryhmän yhteinen coachingprosessi tukee kulloisenkin toimeksiannon mukaisesti vaikkapa tiimin yhteenhitsautumista tai keskinäisen vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantumista.

Lue lisää!

Johtamisen tueksi

johdon työnohjaus, johdon coaching

Johdon ja esimiesten työnohjausta

Hyvä johtaminen edellyttää osaamista; erinomainen johtaminen sparrausta ja tukea. Johdon työnohjaus auttaa johtajia ja esimiehiä ymmärtämään syvällisesti omaa työtään, organisaation ja sen ihmisten toimintaa sekä itseään niin ihmisenä kuin johtajanakin. Lisäksi johdon työnohjaus tarjoaa toimivan ja laajasti käytetyn keinoin työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Lue lisää!

Johdon coachingia

Johdon coachingissa keskitytään tietyn johtamisen osa-alueen tai suorituksen kehittämiseen. Työskentelytapani lähtee asiakkaan omien kykyjen vahvistamisesta sekä oman johtamistavan paremmasta tiedostamisesta. Johdon coachingissa kyse ei siis ole opettamisesta tai valmentamisesta vaan oivalluttamisesta ja sisäisen johtajuuden kehittämisestä.

Lue lisää!

Kouluttaudu coachiksi

kouluttaudu coachiksi

Certified Coach of Leaders and Teams (CCLT) examination®

30 opintopisteen laajuinen coach-koulutus antaa vankat teoreettiset ja käytännönläheiset valmiudet johdon ja tiimien coachingiin. Monipuolinen koulutus koostuu lähijaksojen lisäksi itsenäisestä työskentelystä, coaching-harjoittelusta, henkilökohtaisesta coaching supervisionista ja vertaisryhmissä tapahtuvasta oppimisesta.

Lue lisää!

Certified Coaching Supervisor (CCS)®

20 opintopisteen laajuinen koulutus syventää coachingosaamista ja antaa valmiudet toimia coaching supervisorina. Koulutus antaa myös paljon eväitä työnohjauksen ohjaukseen (TOTO).

Lue lisää!

Tie konsultaatiotyön asiantuntijaksi

Tiimitila on Peter Peitsalon vuonna 2007 perustama yritys. Lähes heti perustamisen jälkeen allekirjoitettiin ensimmäinen työnohjaussopimus; toimeksiantona kahden tiimin työhyvinvoinnin tukeminen. Seuraavan vuoden aikana käynnistyi erilaisia koulutuksia, valmennuksia yt-prosesseihin liittyviä ryhmiä sekä työnohjauksia.

Ryhmätyönohjausten ohella kysyntä esimiehille kohdennetusta työnohjauksesta kasvoi. Johdon ja välitason esimiesten kanssa työskentely sekä tähän liittyvä lisäkoulutus antoi hyvät eväät johtajuuden kehittämiseen konsultaatiotyön keinoin. Perehtyminen coachingiin sekä asiantuntijayhteisöjen johtamisen työnohjaukseen laajensi vuonna 2011 Tiimitilan toimintaa aiempaa enemmään asiantuntijoiden ja esimiesten työnohjaukseen ja coachingiin.

2013 oli Tiimitilan seitsemäs toimintavuosi. Muista työtehtävistä sekä kouluttautumisen kautta saatu osaaminen laajensi toimintaa kouluttajuuteen. Samana vuonna käynnistyi ensimmäinen Certified Coach of Leaders and Teams (CCLT) -examination; johtamisen ja tiimien coach-koulutus. Koulutuksen myötä myös työnohjauksen ohjaus (toto) ja coachingin supervision tulivat osaksi Tiimitilan tuotevalikoimaa.

Vuoden 2015 lopussa osaamista on kertynyt myös työnohjaajakoulutuksien luennoitsijana, suunnittelijana sekä koulutustyönohjaajana. Visiona on yhdistää käytännön työnohjauksen ja coachingin kokemukset teoreettiseen tietämykseen johtamisesta, kouluttamisesta ja konsultaatiotyöstä tavalla, joka tuottaa monipuolisesti lisäarvoa Tiimitilan asiakkaille.

Tietoa koulutuksista sekä työnohjaus- ja coachingprosesseista

Asiakassuhteet perustuvat minulla ehdottomaan luottamukseen. Tästä johtuen yksittäisiä organisaatioita / asiakkaita ei mainita nimeltä, ellei asiakkuus ole perustunut julkiselle tiedolle (esim. julkinen kilpailutus). Yleiskuvaus referensseistä:

Minusta

Kouluttauduin työnohjaajaksi ja perustin Tiimitilan, koska halusin kehittää työyhteisöjä ja ihmisten ammattitaitoa. Käytännön työkokemusta minulle on kertynyt niin asiantuntijaorganisaation kehittämisestä kuin ohjaus-, asiantuntija- ja johtoryhmistä sekä hallitustyöskentelystä. Uskon, että lähes kaksikymmentä vuotta pitkän työkokemukseni ja noin kuusi vuotta kestäneen kouluttautumiseni työnohjaus- ja coachingammattilaiseksi, antaa minulle vankat edellytykset toimia asiakkaani hyväksi.

Peter Peitsalo
Työnohjaus- ja coachingkoulutustausta

Mikäli olet kiinnostunut kehittämään omaa tai organisaatiosi ammattitaitoa, ota yhteyttä, vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.

Ystävällisin terveisin, Peter Peitsalo

Ota yhteyttä:

Peter Peitsalo (STOry, master CSLE, master TSC, CCLT)

040 544 8069

Lähetä sähköpostia