Työnohjaus, coaching, valmennus
coach, valmentaja
tiimitila.fi
Työnohjaus
Coaching
Koulutus & valmennus

tiimitila.fi

Tiimitila on Peter Peitsalon 2007 perustama yritys, joka tarjoaa työnohjausta, coachingia, valmennuksia sekä coach-koulutuksia. Yrityksen toimipaikka on Espoo ja työskentely tapahtuu joko Helsingin keskustassa tai asiakkaan omissa tiloissa. Erikseen sovittuna työnohjauksia ja coachingia on mahdollista toteuttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Minulla on myös kokemusta verkon välityksellä toteutetuista työnohjaus- ja coachingistunnoista; tästä kannattaa kysyä lisää.

Ota yhteyttä!

Ammattilaisten ja tiimien kehittäminen

Ryhmätyönohjaus

Työyhteisöjen ja asiantuntijaryhmien mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan omaa työtä tai tiimin toimintaa on ensiarvoisen tärkeää työn laadun, tuloksellisuuden ja myös työhyvinvoinnin kannalta. Ryhmille ja työyhteisöille kohdennettu työnohjaus tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Yksilötyönohjaus

Henkilökohtainen työnohjaus mahdollistaa oman työn tutkimisen ja kehittämisen sekä ammattitaidon vahvistamisen. Yksilötyönohjaus on erityisen tarpeellista esimerkiksi tilanteissa joissa esimerkiksi työskentelee tiimissä ainoana oman ammattikunnan edustajana tai työ liittyy vaikkapa johonkin tiettyy projektiin.

Tiimicoaching

Tiimicoaching lisää kykyä ottaa ryhmän ja sen jäsenten potentiaali käyttöön. Ryhmän yhteinen coachingprosessi tukee kulloisenkin toimeksiannon mukaisesti vaikkapa tiimin yhteenhitsautumista tai keskinäisen vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantumista.

Työyhteisön/organisaation kriisien käsittely ja ratkaisu

Erilaiset kriisit ja traumattiset kokemukset ovat uhka niin hyvinvoinnille kuin organisaation toiminnallekin. Tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä negatiivisia vaikutuksia voidaan sekä pienentää että ehkäistä kokonaan.

Johtamisen kehittäminen

Johdon ja esimiesten työnohjaus

Hyvä johtaminen edellyttää osaamista; erinomainen johtaminen sparrausta ja tukea. Johdon työnohjaus auttaa johtajia ja esimiehiä ymmärtämään syvällisesti omaa työtään, organisaation ja sen ihmisten toimintaa sekä itseään niin ihmisenä kuin johtajanakin. Lisäksi johdon työnohjaus tarjoaa toimivan ja laajasti käytetyn keinoin työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Johdon coaching [executive coaching]

Johdon coachingissa keskitytään tietyn johtamisen osa-alueen tai suorituksen kehittämiseen. Työskentelytapani lähtee asiakkaan omien kykyjen vahvistamisesta sekä oman johtamistavan paremmasta tiedostamisesta. Johdon coachingissa kyse ei siis ole opettamisesta tai valmentamisesta vaan oivalluttamisesta ja sisäisen johtajuuden kehittämisestä.

Coach-koulutukset

Certified Coach of Leaders and Teams (CCLT) examination®

30 opintopisteen laajuinen coach-koulutus antaa vankat teoreettiset ja käytännönläheiset valmiudet johdon ja tiimien coachingiin. Monipuolinen koulutus koostuu lähijaksojen lisäksi itsenäisestä työskentelystä, coaching-harjoittelusta, henkilökohtaisesta coaching supervisionista ja vertaisryhmissä tapahtuvasta oppimisesta.

Certified Coaching Supervisor (CCS)®

20 opintopisteen laajuinen koulutus syventää coachingosaamista ja antaa valmiudet toimia coaching supervisorina. Koulutus antaa myös paljon eväitä työnohjauksen ohjaukseen (TOTO).

Tilaa uutiskirje

Peter Peitsalo

Työnohjaaja (STOry, master CSLE), sertifioitu työnohjaajien ja coachien kouluttaja (master TSC)

työnohjaaja valmentaja
Profiilini LinkedIn:ssä
peterpeitsalo.fi | lue lisää

Kouluttauduin työnohjaajaksi ja perustin Tiimitilan, koska halusin kehittää työyhteisöjä ja ihmisten ammattitaitoa. Käytännön työkokemusta minulle on kertynyt niin asiantuntijaorganisaation kehittämisestä kuin ohjaus-, asiantuntija- ja johtoryhmistä sekä hallitustyöskentelystä. Uskon, että lähes kaksikymmentä vuotta pitkän työkokemukseni ja noin kuusi vuotta kestäneen kouluttautumiseni työnohjaus- ja coachingammattilaiseksi, antaa minulle vankat edellytykset toimia asiakkaani hyväksi.

Työnohjaus- ja coachingkoulutustausta

Käytännön työkokemuksen ohella pidän vankkaa teoreettista osaamista erittäin tärkeänä, työskentelyn kohteena ollessa ihmisten tai organisaatioiden kehittäminen. Teoreettinen osaaminen antaa vankan ja eettisesti kestävän pohjan sekä suoralle asiakastyölle että coachien/työnohjaajien kouluttamiselle.

Tällä hetkellä toimin seuraavissa työnohjaukseen ja coachingiin liittyvissä luottamustehtävissä:

Mikäli olet kiinnostunut kehittämään omaa tai organisaatiosi ammattitaitoa, ota yhteyttä, vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.

Ystävällisin terveisin, Peter Peitsalo

Ota yhteyttä:

Peter Peitsalo (STOry, master CSLE, master TSC, CCLT)

040 544 8069

Lähetä sähköpostia